Načítání akcí

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

Vydejte se s námi na veletrh, který je jedním z dlouhodobě nejlépe fungujících nástrojů podpory prodeje, neboť o prodej nám jde přece „vždy v první řadě“.
  • Tato akce již proběhla.

MINING WEEK 2019

Datum konání: 25.6.2019 -27.6.2019

Místo konání: Karaganda, Kazachstán

  1. Mezinárodní veletrh pro těžbu a průzkum, minerální a zpracování uhlí a metalurgické technologie

Mezinárodní výstava Mining Week 2019 je zaměřena na oblast hornictví a hutnictví. Rozdělení výstavy na dvě sekce přispívá ke komplexnímu řešení hlavních otázek v oblasti těžebního a hutního průmyslu. V první sekci „MinTek“ nalezneme důlní technologie a zařízení, technologie pro geologický průzkum, zařízení na zpracování uhlí a nerostných surovin, zařízení a materiály pro těžbu a důlní práce, čerpadla, kompresory a další příslušenství, prostředky pro zajištění bezpečnosti, komunikace a signalizace.

Druhá sekce – „MetalTek“ je zaměřena na obory hutnictví a související technologie, slévárenská zařízení a technologie, formy, plechy, svařovací stroje a technologie řezání kovů, CNC stroje, potrubí, měřící a regulační technologie a v neposlední řadě také technologie na kontrolu znečištění a dopadů na životní prostředí.

Veletrh je zařazen do projektu NOVUMM.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií pod záštitou agentury CzechTrade. V případě splnění podmínek účasti (více na https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm ) získá účastník veletrhu dotaci až do výše 70% způsobilých výdajů, maximálně však v hodnotě 80.000,-Kč.

Oficiální stránky veletrhu: MINING WEEK 2019

 

Kontaktní osoba: Jana Šebková, GSM: +420 601 165 616,-mail: jana.sebkova@zephyr.cz