VAŠE PODNIKÁNÍ PROPAGUJEME MY, TAKŽE VY SE NEMUSÍTE O NIC STARAT

Vyberte si službu a kontaktujte nás, jak konkrétně potřebujete pomoci.

Služby

Veletrhy a výstavy

Našim klientům poskytujeme kompletní výstavnický a osobní servis v ČR a v zahraničí:

 • Pomůžeme vybrat a doporučíme vhodný veletrh.
 • Kontaktujeme veletržní správu a vybavíme všechny formality.
 • Připravíme architektonický návrh a zajistíme grafické práce.
 • Zrealizujeme kompletní typovou nebo atypickou expozici včetně služeb a vybavení.
 • Zajistíme dopravu exponátů a další služby, např. celní, ATA karnety, pojištění.
 • Vybavíme expozici audiovizuální a zvukovou technikou.
 • Objednáme a dodáme pohoštění a catering na expozici.
 • Zpracujeme a vytiskneme letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky, billboardy atd. a zajistíme jejich tisk a distribuci.
 • Poskytneme cestovní servis při realizaci účasti na veletrhu – víza, letenky, ubytování, transfery, exkurze po teritoriích, atp.

Granty a dotace

 • Doporučíme vhodný dotační titul zejména pak se zaměřením na OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM MARKETING.
 • Zpracujeme kompletní projektovou žádost.
 • Poskytneme realizační management u podpořených projektů a další návazné činnosti.

Program Marketing

 • Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství.
JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?
 • účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy
NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?
 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP
 • pronájem, zřízení a provoz stánku, marketingové propagační materiály, další výdaje související s účastí podnikatelů na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v projektech Společné účasti
 • služby odborných poradců a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích
 • služby související s realizací projektu
 • náklady na administraci projektů
PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
 • malé a střední podniky
VÝŠE DOTACE
 • Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí
 • min. dotace pro jeden projekt 300 tis. Kč, max. dotace pro jeden projekt 5 mil. Kč
 • Výše dotace je odvozena od velikosti podniku:
 • Intenzita podpory účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích poskytnutá dle Nařízení Komise č. 651/2014 nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Intenzita podpory de minimis bude upřesněna v jednotlivých výzvách.

Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Kongresy a konference

Dokážeme zajistit malé akce typu semináře, workshopy, tiskové konference, firemní prezentace apod., stejně tak dobře jako mezinárodní kongres, konferenci či zasedání nejrůznějšího charakteru.

 • Zajistíme reprezentativní prostory, které dokážou uspokojit jakoukoliv poptávku.
 • Prostory variabilně uspořádáme dle klientova požadavku, tak aby maximálně vyhovovaly potřebám a zaměření akce.
 • Nabídneme audiovizuální techniku – projekce, zvuk, osvětlení a tlumočení. Tyto služby zajišťuje profesionálně vyškolený tým techniků
 • Objednáme a dodáme catering v podobě kvalitní (české i mezinárodní) kuchyně. Pro vaši akci Vám připraví zajímavou nabídku dle Vašich představ.
 • Zpracujeme a vytiskneme letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky, billboardy atd. a zajistíme jejich tisk a distribuci.
 • Připravíme mediální podporu v TV nebo rádiu včetně výroby spotů, zajistíme tiskovou inzerci, vytvoříme internetovou prezentaci atd.

Marketingové služby

 • Nabízíme zrealizovat kreativní marketingovou strategii.
 • Zpracujeme grafické návrhy a připravíme vizuály.
 • Vyrobíme reklamní a tiskové materiály, dárkové a reklamní předměty.
 • Natočíme TV a rozhlasové spoty a korporátní video.